For å endre tekststørrelsen, hold Ctrl/Cmd-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske

Sikker lagring

Din informasjonssikkerhet – vår prioritet!

One Voice AS er 100 prosent norskeid, og underlagt Sikkerhetsloven som godkjent leverandør til gradert nett. Hos oss står sikkerhet høyt på agendaen gjennom våre daglige rutiner knyttet til kvalitet og sikkerhet.

 

Vi garanterer:

Konfidensialitet og integritet

 • Våre løsninger driftes av One Voice med støtte fra dedikert driftspartner
 • Vi eier, sikrer og kontrollerer alle servere og all infrastruktur selv. CIM driftes på geografisk separerte og strengt sikrede datasentre lokalisert i Norge; ingen informasjon er lagret i en kommersiell skytjeneste
 • Vi, våre partnere og våre kunder utfører regelmessige sikkerhetstester på våre løsninger – produkt så vel som system
 • Kundeinstallasjoner er strengt separert. Tilgang til innhold og informasjon kontrolleres av kundene selv
 • All datatrafikk mellom brukeren og CIM er kryptert
 • Oppgraderinger gjøres sømløst og fortløpende og i dialog med deg som kunde

 

Tilgjengelighet

 • Vi overvåker alle installasjoner 24/7/365
 • Vi kan levere høysikker drift med EMP-sikring nivå 2 
 • Vi tilbyr 24/7/365 vakttjeneste for driftsavbrudd og en dedikert kriseorganisasjon som ivaretar større avvik og hendelser
 • Vi tilbyr kritisk support 24/7/365
 • Vi har kontinuerlig overvåkning av både servere og infrastruktur med automatisk varsling ved avvik
 • Vi utfører geografisk redundant daglig backup av alle data
 • Alle driftskomponenter leveres av anerkjente leverandører

 

Vår kvalitets- og sikkerhetsstyring

Vi er underlagt Sikkerhetsloven som følge av vår og vårt produkts rolle i det nasjonale sikkerhets- og beredskapsarbeidet. CIM er valgt som nasjonalt krisehåndteringssystem i Norge på gradert og ugradert nett. Av det følger at One Voice er sjekket, godkjent og autorisert som leverandør.

 

Ansatte i One Voice, hos vår dedikerte driftspartner og utvalgte partnere har nasjonal sikkerhetsklarering. Vi autoriserer, tester og reviderer alle ansatte, partnere og leverandører involvert.

 

Våre sertifiseringer og klareringer omfatter hele virksomheten og styringssystemet

 • ISO 9001 (krav til kvalitetsstyring) sertifisering
 • ISO 27001 (krav til informasjonssikkerhet) sertifisering

Kunder:

Kunder VTS-analyse