For å endre tekststørrelsen, hold Ctrl/Cmd-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske

Programvare

Enkelt forklart er VTS-analyse en operasjonalisering av VTS-metoden i et dataverktøy. Programvaren er bygget på CIM®, som er Norges nasjonale beredskapssystem. Programvaren kan leveres som en enkeltstående installasjon eller som en del av CIM.  

 

Når en skal vurdere verdier, trusler og sårbarheter er det ofte sensitive data involvert. Dette tar vi på høyeste alvor. Derfor kan vi stolt si at dine data er trygge hos oss. Gjennom eksisterende infrastruktur som CIM driftes på, vil vi lagre dine data i henhold til gjeldende lovgivning. Nærmere informasjon finnes her og viser hva vi garanterer.

 

Når man bruker et dataverktøy vil man automatisk bli ledet igjennom prosessen i VTS-metoden, steg for steg. Du kan også hoppe frem og tilbake i prosessen ved behov. Prosessen i VTS-analyseverktøyet er en operasjonalisering av VTS-metoden og følger NS 5832 Krav til sikringsrisikoanalyse. Utover å følge standarden gir verktøyet deg mer faglig innhold og en rettledning og beskrivelse av hva du bør gjøre i ulike faser av analysen. I tillegg gjør verktøyet deg i stand til å kommunisere og lagre resultatene på en effektiv og hensiktsmessig måte. Det gjør det enklere å revidere analysen og holde den oppdatert over tid.

 

Det er viktig å nevne at å gjennomføre denne typen sikringsrisikoanalyser fremdeles krever kunnskap om innholdet i analysene, men du vil støttes i fremdrift og struktur.

 

Smakebit på produktet

 

Analyse

 

Verdivurdering

 

 

Trusselvurdering

 

Scenario

 

Kunder: