For å endre tekststørrelsen, hold Ctrl/Cmd-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske

Kampanje

Kampanje - 30%

Ved avtaleinngåelse før påske tilbyr vi minus 30 prosent på lisenskostnad (kjøp) for VTS-analyse. Pris for support, vedlikehold og drift følger gjeldende prisliste.

 

VTS-analyse

1. januar 2019 fikk vi ny Sikkerhetslov. Loven skal forebygge, avdekke og motvirke sikkerhetstruende virksomhet - det er ikke nytt. Mange av endringene handler om måten loven beskriver mål fremfor regler, at den omfatter mer, og den gjelder flere, ved at for eksempel også kunde- og leverandørledd kan bli underlagt loven.

Virksomheter som kommer innunder den nye Sikkerhetsloven er pålagt å kjenne og forstå sitt risikobilde. Det betyr at de må gjøre en grundig risikoanalyse og denne må være av en kvalitet som tilfredsstiller lovens krav.

 

VTS-analyse er en operasjonalisering av VTS-metoden som er en tilnærming til å vurdere og analysere risiko knyttet til kriminelle og andre uønskede handlinger, også kalt sikringsrisiko. Du blir ledet igjennom prosessen, steg for steg. VTS-metoden følger NS 5832 Krav til sikringsrisikoanalyse.

 

Finn listepriser her.

 

Ta kontakt for mer informasjon, eller legg inn din bestilling i skjema under. Vi tar kontakt innen 24 timer for en nærmere avtale. 

 

Bestillingsskjema: